Υπηρεσίες

Ατομική Ψυχοθεραπεία
Οι άνθρωποι έρχονται σε ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία για να μιλήσουν για διάφορες πτυχές της ζωής τους και για τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν στην επίλυση μερικών προβλημάτων τους. Η ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική παρέχει ένα ασφαλές και ισχυρό πλαίσιο για να μοιραστούν τις βαθύτερες σκέψεις και τα συναισθήματά τους χωρίς επίκριση, για να αποκαλύψουν προσωπικά συναισθηματικά μυστικά και εμπειρίες που μπορεί να είναι δύσκολο να συζητήσουν και να παραδεχτούν. Παράλληλα η σύνδεση ιστοριών και γεγονότων του παρελθόντος, με τα τρέχουσα συναισθήματα, τις συνήθειες, το στρες και τα καθημερινά γεγονότα, τους δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσουν το παρελθόν με το παρόν και να γνωρίσουν βαθύτερα τον εαυτό τους.

Μέσα από την διαπροσωπική σχέση με έναν εκπαιδευμένο θεραπευτή, στόχος μας είναι να βοηθηθεί το άτομο να διαχειριστεί καλύτερα το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, να ανακουφιστεί από την αγωνία που προκύπτει από αυτό και σταδιακά να βελτιώσει την ψυχική του υγεία αυξάνοντας την αίσθηση προσωπικής ευημερίας. Με τεχνικές που βοηθούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της ικανότητας για αυτοπαρατήρηση, στην αλλαγή της συμπεριφοράς, στην ανάπτυξη της διορατικότητας και της ενσυναίσθησης, ανοικοδομούνται σταδιακά οι σχέσεις και βελτιώνεται η επικοινωνία.