Υπηρεσίες

Διατροφική Συμβουλευτική
Η διατροφική συμβουλευτική είναι η διαδικασία κατά την οποία δουλεύουμε μαζί για να αξιολογήσουμε τις διατροφικές σας συνήθειες, τις ατομικές σας ανάγκες, και ποιές αλλαγές πρέπει να γίνουν για να επιτύχετε τους στόχους σας. Απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να ρυθμίσουν τη διατροφή τους για ευεξία και υγεία, σε άτομα που έχουν κάποια ασθένεια και χρειάζονται διατροφικές αλλαγές, σε αθλητές που επιθυμούν να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους, σε γυναίκες που κυοφορούν ή θηλάζουν, και σε παιδιά ή εφήβους με προβληματισμό για τη διατροφή τους. Απόλυτος στόχος μας, είναι να σας βοηθήσουμε να κάνετε τις διατροφικές αλλαγές που χρειάζεστε και να μπορέσετε
να τις διατηρήσετε μακροπρόθεσμα.


Η διαδικασία περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω:1. Λήψη ιστορικού και μετρήσεις
Στις πρώτες συνεδρίες γίνεται λεπτομερής λήψη διατροφικού και ιατρικού ιστορικού και εκτιμώνται οι διατροφικές σας ανάγκες. Στα πρώτα ραντεβού προτείνεται να έχετε μαζί σας οποιαδήποτε πρόσφατη ιατρική εξέταση ή οδηγία του γιατρού σας καθώς και μια λίστα με τα φάρμακα που λαμβάνετε. Για τη συνολική εκτίμηση της εικόνας σας, εκτελείται μέτρηση μεταβολισμού καθώς και ανάλυση σύστασης σώματος.

2. Στόχοι, αναγνώριση αναγκαίων αλλαγών και εμποδίων
Μετά από προσεκτική εκτίμηση όλου του ιστορικού σας και των μετρήσεων που έχετε κάνει, μαζί καθορίζουμε τους στόχους σας και ποίες αλλαγές στη διατροφή σας είναι αναγκαίες για να τους επιτύχετε, όπως και πώς να ξεπερνάτε τα εμπόδια που τυχόν προκύψουν. Σχεδιάζουμε ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής έχοντας λάβει υπόψη μας τις συνήθειες σας, την εργασία σας, και την κοινωνική σας ζωή. Κύριο μέλημά μας είναι να σας παρέχουμε τρόπους και εργαλεία, που σας κάνουν ευέλικτους, και θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τις διατροφικές αλλαγές που καταφέρατε να κάνετε κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς σας.

3. Διατήρηση αλλαγών
Η μεγάλη πρόκληση είναι η διατήρηση των διατροφικών σας αλλαγών μακροπρόθεσμα. Ο ρόλος μας είναι μέσα από την εκπαίδευση να σας εφοδιάσουμε με τα εργαλεία εκείνα που θα σας βοηθήσουν περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, επαναληπτικές συνεδρίες θα σας βοηθούν να επανεξετάζετε κάθε φορά το σημείο στο οποίο βρίσκεστε και πώς να αντιπαρέρχεστε τα εμπόδια που προκύπτουν.